ระบบ พัฒนาสัตว์เลี้ยง

-Poring Vit+2 -DROPS Dex+2 -Poporing Atk+3 Matk+3 -Lunatic Luk+2 -Picky Str+2 -Chonchon Agi+2 -Baby Desert Wolf Int+2 -Rocker Atk+5 -Spore Cri Rate +3 -Pecopeco Matk+5

-Orc Warrior Luk +5 Prefect Dodge +5 -Sohee Str+5 Weight Limit +1000 -Isis Agi+5 ASPD +5% -Green petite Vit+5 Hp Recovery+50% -Deviruchi Int+5 Sp Recovery+5% -Baphoment Jr Dex+5 Hit+5 -Bongun Atk/Matk+10 Atk/MAtk+3% -Alice Cri Rate+10 Cre Damage 3% -Incubus Atk+10 Atk+5% -Succubus Matk+10 Matk+5%

-Chung E EXP/DROP 5% ATK+ 25 ATK 10% FrozenResist +10% -Loli Ruri EXP/DROP 5% MATK+25 ATK 10% Delatafterskill -10% -Mastering EXP/DROP 5% Vit+ 9 HP recovery+100% Increases Healing 25% -Medusa EXP/DROP 5% ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+ 5% MaxSP+ 5% -Angeling EXP/DROP 5% Str+ 9 WeightLimite +3000 DEF+5 -Cat'o nine tails EXP/DROP 5% Agi+ 9 Aspd+ 10% Movespeed 3% -Aliot EXP/DROP 5% Luk+ 9 PrefectDoge+ 10 Flee+ 20 -Alicel EXP/DROP 5% Dex+ 9 Hit+ 20 เพิ่มพลังโจมตีระยะไกล+ 5% -Aliza EXP/DROP 5% Cri+ 15 CriDmg+ 5% MaxHP+5% -Dark illusion EXP/DROP 5% Int+ 9 Sp recovery+10% Mdef+5

-OrcHero EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+5000 DEE+ 20 MaxHP+20% เมื่อโดนโจมตีกายภาพ มีโอกาส5%ฟื้นฟู HP 1000 -OrcLord EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ASPD 20% MAXHP+10% ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+5% Movespeed 10% -Moonlight EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 โจมตีระยะไกล+10% ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+5% MDEF+10 มีโอกาส 5% เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ ฟื้นฟู HP/SP 10% จากดาเมจที่ทำได้ -Bacsojin EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 MATK+10% Delayafterskill -10% IgnoreMDEF10% -Gloom Under Night EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% ลดดาเมตที่ได้รับจากธาคุ Neutral -20% Delayafterskill -10% IgnoreMDEF10% -Kiel-D EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% MAXHP/SP+10% Delayafterskill -20% IgnoreDEF/MDEF10% -White Knight EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% MAXHP+10% MDEF+10 IgnoreDEF/MDEF10% มีโอกาส 5% Auto Cast Lex Athena Lv.1 -Baphomet EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% MAXHP+10% MDEF+10 Cri+ 15 CriDMG+10% มีโอกาส 5% Auto Cast Lex Athena Lv.1 -Eddga EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% MAXHP+10% MDEF+10 มีโอกาส 5% เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ ฟื้นฟู HP/SP 10% จากดาเมจที่ทำได้ -DarkLord EXP/DROP+20% All Stats+ 5 MaxWeightL+1000 ATK/MATK+ 20 ATK/MATK+10% MAXHP+10% MDEF+10 ต้านทานสถานะ Frozen 100%

Last updated