กิจกรรม Refine ตีบวกเสี่ยงดวง

เพิ่มอัตราการตีบวกโอกาสอัพเกรดสำเร็จ

กิจกรรมตีบวก วันที่ 18/05 ให้นำ +8 ในหมวด ชุดเกราะ ไม่มีรู +เช็ค log การตีบวกเริ่มจากเวลาเริ่ม กิจกรรม 21:30 ถึง 22:30 น เท่านั้น

  • รางวัลที่ 1 : Ori HD 50 ea, Elu HD 50 ea , Broken Ori 150 ea , Broken Elu 150 ea

  • รางวัลที่ 2 : Ori HD 45 ea, Elu HD 45 ea , Broken Ori 120 ea , Broken Elu 120ea

  • รางวัลที่ 3 : Ori HD 40 ea, Elu HD 40 ea , Broken Ori 90 ea , Broken Elu 90 ea

  • รางวัลที่ 4 : Ori HD 35 ea, Elu HD 35 ea , Broken Ori 75 ea , Broken Elu 75 ea

  • รางวัลที่ 5 : Ori HD 30 ea, Elu HD 30 ea , Broken Ori 60 ea , Broken Elu 60 ea

ถ้าผู้เล่นท่านใดไม่ประสงค์ที่จะรับของรางวัล สามารถนำ item ตามหมวดของโจทย์ มาแลกของ [] ได้ที่ GM001 จะแลกได้ก็ต่อเมื่อ ของ +5 ขึ้นไป ขอสงวนรางวัล ท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น

Last updated