กิจกรรม ตู้ Jackpot

ประกาศอัพเดท ตู้ Jackpot ระยะเวลา กิจกรรม 029/02/2567 - 07/03/2567 เวลา 23.59น.

ตัดคะแนนจัดอันดับ วันที่ 03/3/2567 เวลา 20.59 น. อิงเวลาเครื่อง แอดมินเป็นหลัก

รางวัลจัดอันดับ Jackpot Cash

 • อันดับ 1 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 3 1 ชิ้น อุปกรณ์ Tier 2 1 ชิ้น Cos Limited Jackpot 1set HD Box 5 ea

 • อันดับ 2 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 2 2 ชิ้น HD Box 3 ea

 • อันดับ 3 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 2 1 ชิ้น HD Box 1 ea

 • อันดับ 4 อุปกรณ์ Tier 2 1 HD Box 1 ea

 • อันดับ 5 อุปกรณ์ Tier 2 1 HD

รางวัลจัดอันดับ Jackpot Zeny

 • อันดับ 1 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 3 1 ชิ้น Cos Limited Jackpot1 1 Set HD Box 5 ea

 • อันดับ 2 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 2 2 ชิ้น HD Box 3 ea

 • อันดับ 3 Color Name สีชื่อ เลือกสีได้ 1 อุปกรณ์ Tier 2 1 ชิ้น HD Box 1 ea

 • อันดับ 4 อุปกรณ์ Tier 2 1 HD Box 1 ea

 • อันดับ 5 อุปกรณ์ Tier 2 1 HD Box 1 ea

สำหรับใคร ที่ กดตู้ Jackpot ครบ 1000 Point ใครกดแต้มครบแล้ว สามารถติดต่อ Tricket Discord พี่แจ้งคิวรอรับรางวัล Discord link : https://discord.gg/9Ajd2eEncR กิจกรรมนี้หมดเขตวันที่ 07/03/2567 หรือ จำนวนผู้รับรางวัลครบ

Cos Limited Jackpot 1 Set 1000 Point 4 รางวัล สำหรับ Cash Points

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

Cos Limited Jackpot1 1 Set 1000 Point 9 รางวัล สำหรับ Zeny

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

Last updated