กิจกรรม Find GM001

กิจกรรมมีทุกวัน พุธ ของทุกสัปดาห์ เล่นซ่อนหา GM001 เวลา 20.30 - 21.00 น

พร้อมแล้วมารอกลางมอรอ GM001 ประกาศว่าจะไปซ่อนที่เมืองไหนของรางวัลกิจกรรมจะเป็นแจก กล่องสุ่ม Cos และ ไข่สัตว์เลี้ยงต่างๆ

คนที่เจอคนที่ 1 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 2: กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 3 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 4 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 5 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 6 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 7 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 8 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 9 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

คนที่เจอคนที่ 10 : กล่องสุ่ม Cos จำนวน 5 ea , ไข่ สุ่มจำนวน 5 ea

Last updated