กิจกรรม Register Guild

วิธีสมัครสมาชิกกิลด์ และ ขั้นตอนการเตรียมตัว

เปิดให้ลงทะเบียนกิลด์แล้ววันนี้ ( ติดต่อ ลงทะเบียนที่ดิสคอด์ )

  • แจ้งชื่อกิลด์ที่ต้องการลงทะเบียน

  • แสดงรูปกิลด์

  • Facebook ของหัวกิลด์หรือตัวแทนกิลด์

  • Team Speak 3 หรือ Discord ของกิลด์ที่ใช้ในการพูดคุย

  • กิลด์ที่ร่วมที่ร่วมลงทะเบียนจะได้รับ Emperium 1 ea

สนับสนุน Cash Point ทุกกิลด์ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Guild War

  • สมาชิกกิลด์ 24 คน มาร่วมวอร์สม่ำเสมอ จะได้รับCash Point 300,000 สัปดาห์ 1,500 บาท

  • สมาชิกกิลด์ 18 คน มาร่วมวอร์สม่ำเสมอ จะได้รับCash Point 200,000 สัปดาห์ 1,000 บาท

  • สมาชิกกิลด์ 12 คน มาร่วมวอร์สม่ำเสมอ จะได้รับCash Point 100,00 สัปดาห์ 500 บาท

Last updated