ระบบ Guild War

Guild Rate สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน ไม่มีการจับพันธมิตร วันที่ War : รอกำหนดวันกิลด์วอร์ เวลา War : 19:00 น. - 20.00 น. สามารถใช้งาน Emergency Call วันทุกวัน พฤหัสบดี 19:00 - 20:00 น. บ้าน Payon 2 หลัง บ้าน Geffen 2 หลัง วันทุกวัน เสาร์ 19:00 - 20:00 น. บ้าน Prontera 2หลัง บ้าน Al de Baran 2หลัง

Last updated