กิจกรรม Take a Photo ถ่ายรูป

กิจกรรมถ่ายรูปประจำสัปดาห์จะมีขึ้น ทุกวันจันทร์ เวลา 21:30 น.

ของรางวัล

  • กล่องสุ่ม Cos Server Pack Box V1 - 5 ea

  • ETC Bubble Gum - 10 ea

  • Bubble Gum - 10 ea

Last updated