กิจกรรม Turbo Track

มีทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 มีกิจกรรมรางวัลพิเศษ

มีกิจกรรม วิ่งแข่ง เทอร์โบ ผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาด

  • รางวัลที่ 1 : Ori HD 35 ea, Elu HD 35 ea , Broken Ori 90 ea , Broken Elu 90 ea , zeny 5 M

  • รางวัลที่ 2 : Ori HD 30 ea, Elu HD 30 ea , Broken Ori 75 ea , Broken Elu 75 ea , zeny 4 M

  • รางวัลที่ 3 : Ori HD 25 ea, Elu HD 25 ea , Broken Ori 60 ea , Broken Elu 60 ea , zeny 3 M

  • รางวัลที่ 4 : Ori HD 20 ea, Elu HD 20 ea , Broken Ori 45 ea , Broken Elu 45 ea , zeny 2 M

  • รางวัลที่ 5 : Ori HD 15 ea, Elu HD 15 ea , Broken Ori 30 ea , Broken Elu 30 ea , zeny 1 M

  • รางวัลที่ 6 : Ori HD 10 ea, Elu HD 10 ea , Broken Ori 15 ea , Broken Elu 15 ea , zeny 500k

  • รางวัลที่ 7 : Ori HD 10 ea, Elu HD 10 ea , Broken Ori 15 ea , Broken Elu 15 ea , zeny 500k

  • รางวัลที่ 8 : Ori HD 10 ea, Elu HD 10 ea , Broken Ori 15 ea , Broken Elu 15 ea , zeny 500k

  • รางวัลที่ 9 : Ori HD 10 ea, Elu HD 10 ea , Broken Ori 15 ea , Broken Elu 15 ea , zeny 500k

  • รางวัลที่ 10 : Ori HD 10 ea, Elu HD 10 ea , Broken Ori 15 ea , Broken Elu 15 ea , zeny 500k

Last updated