ระบบ VIP Member

เพิ่มอัตรา BASE EXP + 50%

เพิ่มอัตรา BASE JOB + 50%

เพิ่มอัตรา DROPS RATE + 50%

เพิ่มช่องคลังเก็บของคาฟ่า + 300 ช่อง

เพิ่มเวลาบัฟ AB อื่นๆ 2 ชั่วโมง จากปกติ 30 นาที

เพิ่มแต้มออนไลน์ที่ได้รับเป็น 2 - จากเดิมที่ไม่ใช่ VIP คือ 1 ต่อชั่วโมง สามารถนำไปแลกของได้มากมายเช่น กั้ม + AI + ตั๋วลงดัน OGH + ตั๋วลง 100 ชั้น

สามารถเข้า ดัน Special Dungeon * เพิ่มม่อนเตอร์เยอะกว่าแมพปกติ *

Last updated