ระบบ Credit Merchant

หัวเครดิตจะมี 3,000 / 5,000 / 10,000 - เวลาคืนเครดิตจะหัก 10 เปอเซ็นของจำนวนเครดิต ต้องใช้เวลา 7 วันหลังจากคืน Cos เครดิต สิทธิ์พิเศษ - -

Last updated