ระบบ คาฟ่าบริการ Teleport

1 . บันทึกจุดเซฟ 2. เปิดคลัง 3. บริการวาปไปทุกที่เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น ** คิดค่าบริการ ถ้ามีตั๋วผู้เล่นใหม่คือฟรี ** 4. บริการเช่า นก , เป็ดไนท์ , รถเข็น

Last updated