ระบบ Bonus Points

ระบบแต้มสะสมได้จากการสนับสนุนเซิฟ 1 : 1 นะครับ

  • ร้านค้า Bonus Point [ ให้ซื้อเหรียญเพื่อนำไปแลกซื้อ - ร้านค้า Bonus Coin ]

  • ร้านค้า Bonus Coin

Last updated