ระบบ ย่อยประดับ & Cos ต่างๆ

  • Recycle Soul [ นำ Soul ที่ได้ไม่ตรงสายของเรานำมาย่อย 2 ชิ้น ไปแลก 1 ชิ้นที่ตรงสายเรา เพิ่มเงิน 1 ล้าน Zeny ]

  • Recycle Medal [ นำ Medal ที่ได้ไม่ตรงสายของเรานำมาย่อย 2 ชิ้น ไปแลก 1 ชิ้นที่ตรงสายเรา เพิ่มเงิน 1 ล้าน Zeny ]

  • Recycle Figure [ นำ Figure ที่ได้ไม่ตรงสายของเรานำมาย่อย 2 ชิ้น ไปแลก 1 ชิ้นที่ตรงสายเรา เพิ่มเงิน 1 ล้าน Zeny ]

  • Recycle Costumes [ สามารถนำ คอสที่มีซ้ำ - ขายไม่ออก นำมาย่อย และนำไปแลก ของในอนาคต ]

Last updated