กิจกรรม Promotion Donate

ช่วงเวลากิจกรรม วันที่ 30/04/2567 เวลา 15:00 น. - จนถึงวันที่ 4/05/2567 เวลา 22:00 น.

- Promotion *1.5 Cash

โปรโมชั่น สนับสนุนเซิฟเวอร์ต้อนรับ Final Phase 4

ยอดสนับสนุน 5,000 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 5,000 เท่านั้น] รับ

 • Oridecon HD 25 ea

 • Eluminium HD 25 ea

 • Mad Bunny Scroll 20ea

 • Daimon HD 5 ea

 • Blacksmith Blessing 50 ea

 • Gacha Promotion 50 ea

ยอดสนับสนุน 3,000 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 3,000 เท่านั้น ] รับ

 • Oridecon HD 15 ea

 • Eluminium HD 15 ea

 • Daimon HD 3 ea

 • Blacksmith Blessing 30 ea

 • Gacha Promotion 30 ea

ยอดสนับสนุน 1,000 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 1,000 เท่านั้น ] รับ

 • Oridecon HD 5 ea

 • Eluminium HD 5 ea

 • Daimon HD 1 ea

 • Blacksmith Blessing 10 ea

 • Gacha Promotion 10 ea

ยอดสนับสนุน 500 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 500 เท่านั้น] รับ

 • Oridecon HD 5ea

 • Eluminium HD 5ea

 • Gacha Promotion 5 ea

 • Blacksmith Blessing 5 ea

ยอดสนับสนุน 300 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 300 เท่านั้น ] รับ

 • VIP 7Day 1 ea

 • AI 7Day 1 ea

 • Gacha Promotion 3 ea

 • Blacksmith Blessing 3 ea

 • Field Manual Box 2 ea

 • Bubble Gum Box 2 ea

ยอดสนับสนุน 100 บาท [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 100 เท่านั้น] รับ

 • VIP 1Day 1 ea

 • AI 1Day 1 ea

 • Gacha Promotion 1 ea

 • Field Manual Box 1 ea

 • Bubble Gum Box 1 ea

ยอดสนับสนุน 50 บาทรับ [ 1 สลิปยอดต้องตรงเท่านั้นของเข้าตัวเลย 50 เท่านั้น] รับ

 • VIP 1Day 1 ea

 • AI 1Day 1 ea

 • Gacha Promotion 1 ea

 • Field Manual Box 1 ea

 • Bubble Gum Box 1 ea

Last updated