กิจกรรม Newbie Start-set

แจกของมากมายให้ผู้เล่นได้ฟามร์สนุก ไม่ต้องกล้วว่าจะไม่ทันเพื่อนๆ ทันแน่นอน 100%

เมื่อท่านเข้ามายังเมืองหลวงให้กดรับได้ที่

ของที่ได้รับจะมีดังนี้

Last updated