ระบบ Map Red Zone

fix-Map Red Zone ( พื้นที่สีแดง )

- ALDE_DUN02 
- CMD_FILD02
- CMD_FILD03
- CMD_FILD04 
- BEACH_DUN 
- MAG_DUN01 
- MAG_DUN02 
- GEF_FILD14 
- GL_PRISON 
- GL_PRISON1

Last updated