ระบบ Daily Quest

Daily Quest เป็นระบบที่เราคิดเข้ามาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้พจนภัยไปสู่ระบบใหม่ต่างๆ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบ Quest จะแบ่งออกเป็นหลายส่วน ซึ่งทำได้แค่ 5 ภารกิจต่อวันเท่านั้นและจะสุ่มทุกวัน หลัง 1 ทุ่ม 1.การหาทรัยพ์พายากร item ต่างๆ 2.การหาแรร์หรือ การทำกิจกรรม ขุดแรร์ 3.การล่าม่อนเตอร์ตะลุยแมพต่างๆ 4.การล่าม่อน Elit ในแมพต่างๆที่เควสได้ระบุบใว้ 5.การนำของมาแลก

Last updated