ระบบ อัพขั้น ACB

ถ้าอัพขั้นไม่ติด ของหายทันที ถ้าใช้กันแตก ถ้าอัพขั้นไม่สำเร็จของจะไม่หายนะ Daimon 1 ea - [ ได้จากการคราฟ ] Broken Ori 1 ea - [ ได้จากการล่าบอส ] Broken Elu 1 ea - [ ได้จากการล่าบอส ] ใช้กันแตก 1 ea - [ ได้จากการสนับสนุนเซิฟเวอร์ & ได้จากการคราฟ ]

  • เกรด D Daimon 1 ea Broken Ori 1 ea Broken Elu 1 ea zeny 2,000,000 [ ถ้าเปิดกันของสูญหาย ] ใช้กันแตก 1 ea

  • เกรด C Daimon 2 ea Broken Ori 2 ea Broken Elu 2 ea zeny 3,000,000 [ ถ้าเปิดกันของสูญหาย ] ใช้กันแตก 2 ea

  • เกรด B Daimon 3 ea Broken Ori 3 ea Broken Elu 3 ea zeny 4,000,000 [ ถ้าเปิดกันของสูญหาย ] ใช้กันแตก 3 ea

  • เกรด A Daimon 4 ea Broken Ori 4 ea Broken Elu 4 ea zeny 5,000,000 [ ถ้าเปิดกันของสูญหาย ] ใช้กันแตก 4 ea

Last updated