Merchant

รายละเอียดสกิลสายอาชีพ - พ่อค้า

พ่อค้าเป็นพ่อค้าที่ฉลาดเรียนรู้ตลาดเศรษฐกิจใน Rune Midgard ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งเท่าคลาสอื่นๆ แต่ทักษะการใช้งานของพวกเขา เช่น รถเข็นเพื่อเก็บสิ่งของ และการประเมินรายการเพื่อระบุรายการ ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่มีประโยชน์ในการต่อสู้ พวกเขาเติบโตที่ท่าเรืออัลเบอร์ตา

พวกเขาเรียนรู้ว่าวัตถุดิบที่ซื้อขายกัน สามารถใช้เพื่อสร้างสิ่งของที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่โลกยังไม่เคยเห็นได้อย่างไร พ่อค้าสามารถสวมใส่ชุดเกราะหนักและอาวุธระยะประชิดส่วนใหญ่ของเกม ทำให้การป้องกันที่ดีและการโจมตีที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ พวกมันจึงน่าเกรงขามเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุด

วิธีเปลี่ยนอาชีฟ

สายอาชีฟคราส 2

สกิวเสริมคราส 1

Last updated