Wizard

รายละเอียดสกิลสายอาชีพ - วิซาร์ด

Wizard เป็นผู้ใช้เวทมนตร์เชิงรุกที่ทรงพลัง พวกเขาพึ่งพาการโจมตีด้วยเวทมนตร์ที่อันตราย รวมถึงคาถา Area of Effect ที่ทำลายล้างเพื่อสร้างความหายนะ

วิธีเปลี่ยนอาชีฟ

เควสสกิลเสริม

Last updated